Loading...

#เมืองไทยก็มี!! ค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิลในไทย ใครจะรู้ราคามันสูง 1 ก.ก. กว่าแสนบาท บอกเลยรวย!!! | khaodeedee
Home » » #เมืองไทยก็มี!! ค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิลในไทย ใครจะรู้ราคามันสูง 1 ก.ก. กว่าแสนบาท บอกเลยรวย!!!

#เมืองไทยก็มี!! ค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิลในไทย ใครจะรู้ราคามันสูง 1 ก.ก. กว่าแสนบาท บอกเลยรวย!!!นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบ”ทองคำแห่งผืนป่า” หรือ เห็ดทรัฟเฟิล ชนิดใหม่ของโลกในพื้นที่เขตร้อนบนดอยสุเทพ เตรียมต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บางพันธุ์มีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ 100,000 บาท

ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สายสมร ลำยอง คณะวิจัยแห่งห้องปฎิบัติการวิจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่าได้ศึกษาวิจัยเห็ดราในภาคเหนือมาเป็นระยะเวลานานกว่า 18 ปี และได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกมาแล้วกว่า 60 ชนิด ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการค้นพบในครั้งนี้ คือการค้นพบเห็ดที่เป็นเสมือนทองคำแห่งผืนป่า คือ “เห็ดทรัฟเฟิล” โดยพบเห็ดขึ้นอยู่บนต้นพลังเสือโคร่ง ที่ขึ้นอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป

ซึ่งทีมนักวิจัยได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล ในพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ ที่ดอยสุเทพ ของอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยเห็ดทรัฟเฟิลที่นักวิจัยค้นพบ 2 ชนิด คือ เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลก และ เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาลี ที่มีราคาสูงถึง 160,000 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่เคยพบในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมาก่อน

นอกจากนี้ทีมวิจัยสามารถสกัดเป็นน้ำมันทรัฟเฟิลใน 2 แบบ คือ น้ำมันมะกอก ราคาเฉลี่ย 100 กรัม มูลค่า 1,200 บาท และเกลือ ราคาเฉลี่ย 100 กรัม มูลค่า 900 บาท โดยลักษณะกลิ่นจะหอมคล้ายๆ ถั่ว ซึ่งในอนาคตทีมวิจัยเตรียมทำสวนเห็ดทรัฟเฟิล ในลักษณะ Eco Farm หรือฟาร์มสีเขียวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรสามารถขยายการเพาะเห็ดทรัฟเฟิลในลักษณะฟาร์มเศรษฐกิจได้ แต่ต้องอยู่ในความสูงระดับ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ชมภาพ
Cr: www.siamnews.com