Loading...

#เป็นบุญแท้ๆ! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงขึ้นบ้านใหม่ ที่ทรงสร้างด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างสามัญชนคนธรรมดา!!! | khaodeedee
Home » » #เป็นบุญแท้ๆ! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงขึ้นบ้านใหม่ ที่ทรงสร้างด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างสามัญชนคนธรรมดา!!!

#เป็นบุญแท้ๆ! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงขึ้นบ้านใหม่ ที่ทรงสร้างด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างสามัญชนคนธรรมดา!!!สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการส่วนพระองค์ในจังหวัดอุทัยธานี และทำบุญพระตำหนักใหม่ เลขที่ 905 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีขนาดเนื้อที่ 300 ตารางวาเศษที่ดินนี้มีประชาชนจะทูลเกล้าฯ ถวาย แต่พระองค์ท่านไม่ประสงค์ จึงทรงขอซื้อในราคาท้องตลาด ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และสร้างพระตำหนักใหม่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 1 ปี จึงสร้างเสร็จ

พระองค์ทรงปฎิบัติเช่นเดียวกับสามัญชนทั่วไป โดยการขอเลขที่บ้านจากราชการ ในการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ครั้งนี้ พระองค์มีแนวพระราชดำริให้ชาวอุทัยธานีดำเนินวิถีชีวิตตามปกติ ไม่ต้องมีพิธีการ เคยทำอย่างไรก็ให้ดำเนินวิถีชีวิตเหมือนเดิม เช่น เคยออกกำลังกายที่ลานสุพรรณนิการ์ใกล้พระตำหนักใหม่ช่วงเช้า พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน จากพระตำหนักใหม่มายังหน้าศาลากลาง เพื่อสักการะราชานุสาวรีย์ ร. 5 เช้าวัดถัดมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยการเดินจากพระตำหนักใหม่ ไปตลาดเช้า ชาวบ้านจับจ่ายซื้อของกันตามปกติ และได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดและทรงช่วยพระสหาย จำหน่ายทองคำให้กับประชาชนทั่วไป สร้างความปลาบปลื้มให้ชาวอุทัยธานีทุกคนภาคภูมิใจ ที่พระองค์ทรงเลือกจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่สร้างพระตำหนักใหม่ส่วนพระองค์

(หมายเหตุ : ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูล จาก เฟซบุ๊ค เรารักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)